APŽVALGA

Šią svetainę administruoja UAB R-CENTRAS. Visame svetainės turinyje ir Paslaugų teikimo sąlygose vartojamos žodžio “mes” formos reiškia UAB R-CENTRAS. UAB R-CENTRAS jums, vartotojui, siūlo naudotis svetaine, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje, su sąlyga, kad laikysitės visų čia nurodomų nuostatų, sąlygų, politikos ir pastabų. Lankydamiesi mūsų svetainėje ir / ar įsigydami kažką iš mūsų jūs patvirtinate, kad sutinkate ir įsipareigojate laikytis šių paslaugų teikimo nuostatų (“Paslaugų teikimo nuostatų”, “nuostatų”, “sąlygų”), įskaitant papildomas sąlygas ir nuostatas, pateikiamas čia arba pasiekiamas per pateiktas nuorodas. Šios paslaugų teikimo nuostatos galioja visiems svetainės lankytojams, nepaisant ar esate naršytojas, pardavėjas, klientas, prekiautojas ir/ar turinio teikėjas. Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas prieš naudojantis mūsų svetaine. Lankydamiesi bet kurioje mūsų svetainės dalyje jūs įsipareigojate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis čia išvardintomis sąlygomis, neturite teisės lankytis svetainėje ar naudotis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra priimtinos, visiems pasiūlymams yra taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos. Visoms naujoms funkcijoms ir paslaugoms, atsirasiančioms šioje svetainėje, taip pat galios šios Paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią šių Paslaugų teikimo sąlygų versiją bet kada galite peržiūrėti šioje svetainėje. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, redaguoti ir keisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir / ar pakeitimus savo svetainėje. Jūs esate atsakingi už tai, kad periodiškai pasitikrintumėte, ar neatsirado kokių nors pasikeitimų. Jūs, naudodamiesi svetaine po sąlygų pakeitimo patvirtinate, kad sutinkate su naujausia paskelbta sąlygų redakcija. Mūsų el. parduotuvės paslaugas teikia Shopify Inc. Jie suteikia elektroninės parduotuvės platformą, leidžiančią mums pardavinėti prekes ir paslaugas Jums.

 

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS NUOSTATOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad esate sulaukęs pilnametystės pagal savo rezidavimo šalies įstatymus, arba kad esate sulaukęs pilnametystės ir suteikiate leidimą savo nepilnamečiams vaikams/globotiniams naudotis mūsų svetainės paslaugomis. Jūs neturite teisės naudoti mūsų produkcija jokiems nelegaliems ar neleistiniems tikslams, taip pat naudodamiesi mūsų paslaugomis negalite pažeidinėti jokių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių apsaugos įstatymą), galiojančių Jūsų rezidavimo šalyje. Privalote neplatinti ir neskleisti virusų, kirminų (worms) ar žalingo programinio kodo bet kokia forma. Dėl bet kokio sąlygų ir nuostatų pažeidimo jums gali būti nedelsiant nutrauktas paslaugų teikimas.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Bet kada ir bet kam galime atsisakyti teikti paslaugas dėl bet kokios priežasties. Jūs suprantate, kas jūsų turinys, išskyrus kreditinių kortelių duomenis, gali būti perduodamas nekoduotas ir (a) gali būti siunčiamas įvairiais tinklais; (b) gali būti keičiamas, kad atitiktų tam tikrų tinklų ar įrenginių techninius reikalavimus. Kreditinių kortelių duomenys perdavimo per tinklą metu visada yra užkoduojami. Jūs sutinkate neatkartoti, nekopijuoti, nedubliuoti, neparduoti, neperparduoti jokios mūsų Paslaugų dalies, naudojimosi paslaugomis dalies ar prieigos prie paslaugų ar jokių kontaktinių duomenų, esančių svetainėje, kuri teikia paslaugas, be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Pavadinimai, vartojami šiose paslaugų teikimo sąlygose, pateikiami tik patogumo dėlei ir neapriboja, nekeičia šių sąlygų.

 

INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR PATEIKIMAS LAIKU

Mes nesame atsakingi už tai, kad informacija prieinama šioje svetainėje nėra tiksli, išsami ar galiojanti. Medžiaga šioje svetainėje pateikiama tik informaciniams tikslams, ja negalima remtis ar naudotis kaip tiksliais faktais priimant sprendimus, pirmiausia nepasitikslinus tikslesniuose, išsamesniuose ar naujesniuose informacijos šaltiniuose. Visa atsakomybė dėl naudojimosi svetainėje pateikta informacija tenka Jums. Svetainėje gali būti pateikiama tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija neišvengiamai yra pasenusi ir pateikiama jums tik kaip nuoroda. Pasiliekame sau teisę svetainės turinį keisti bet kuriuo metu, tačiau neprivalome savo svetainėje esančios informacijos atnaujinti. Jūs sutinkate, kad jūsų pačių pareiga yra sekti atnaujinimus mūsų svetainėje.

 

PASLAUGŲ IR KAINŲ PASIKEITIMAI

Mūsų produkcijos kainos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar liautis teikę paslaugas (ar bet kurią jų turinio dalį) bet kuriuo metu be atskiro pranešimo. Mes nebūsime atsakingi prieš jus ar bet kurią trečiąją šalį dėl bet kokių paslaugų ar jų kainų pakeitimų, jų teikimo nutraukimo ar sustabdymo.

 

PREKĖS IR PASLAUGOS

(Jei taikoma) Kai kurios prekės ar paslaugos gali būti teikiamos išskirtinai tik šioje svetainėje. Šių paslaugų ar prekių kiekis gali būti ribotas, joms gali būti taikoma grąžinimo ar pakeitimo programa tik laikantis Grąžinimo taisyklių. Mes labai stengiamės, kad el. parduotuvėje prekių spalvos ir atvaizdai atrodytų kaip galima tiksliau. Tačiau negalime garantuoti, kad jūsų kompiuteryje tos spalvos bus atvaizduotos tiksliai. Pasiliekame teisę, tačiau neįsipareigojame, apriboti prekybą savo prekėmis ar paslaugomis bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu atveju atskirai. Pasiliekame teisę riboti bet kurių mūsų siūlomų paslaugų ar prekių kiekį. Mes savo nuožiūra bet kada galime pakeisti bet kurios prekės aprašymą ar kainą be išankstinio perspėjimo. Pasiliekame teisę bet kada nutraukti bet kurio produkto ar paslaugos teikimą. Bet kokie prekių ir paslaugų pasiūlymai negalioja ten, kur yra draudžiami. Mes negarantuojame, kad prekių ir paslaugų, kurias įsigijote ar gavote, kokybė atitiks Jūsų lūkesčius, ar kad bet kokios paslaugų klaidos bus ištaisytos.

 

MOKĖJIMO IR SĄSKAITŲ INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį mums pateikiate. Galime savo nuožiūra riboti ar atšaukti kiekius, įsigytus vieno žmogaus, vieno namų ūkio, vienos šeimos arba apteiktus viename užsakyme. Užsakymų apribojimai gali būti taikomi konkrečiai vartotojo paskyrai, tai pačiai kreditinei kortelei ir / ar užsakymams, kurių adresas sąskaitoms/pristatymo adresas yra tas pats. Taikydami užsakymo apribojimus ar anuliuodami užsakymą galime bandyti apie tai pranešti Jums el. paštu ir /ar adresu sąskaitoms / telefono numeriu, nurodytu pateikiant užsakymą. Pasiliekame teisę apriboti ar drausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia dileriai, perpardavinėtojai ar platintojai. Jūs sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir teisingą pirkinių ir sąskaitų informaciją, visiems pirkiniams mūsų el. parduotuvėje. Jūs sutinkate laiku atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą, kredito kortelių numerius ir jų galiojimo datas, kad galėtume užbaigti transakcijas ir susisiekti su Jumis, jei to prireiktų. Daugiau informacijos rasite mūsų “Grąžinimo taisyklėse”.

 

PAPILDOMI ĮRANKIAI

Galime jums suteikti prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes negalime nei stebėti, nei kontroliuoti, nei įtakoti. Jūs pripažįstate, kad prieigą suteikiame prie šių įrankių tokią “kokia ji yra” ir “kokia prieinama”, nesuteikdami jokių garantijų, nepriimdami nusiskundimų, neįtakodami bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes nebūsime atsakingi dėl jokių Jums iškilusių naudojimosi trečiųjų šalių įrankiais pasekmių. Jūs turite visišką veiksmų laisvę ir prisiimate visą riziką dėl bet kokio naudojimosi papildomais įrankiais mūsų svetainėje. Jūs turite susipažinti ir patvirtinti, kad susipažinote su tam tikros trečiosios šalies paslaugų teikimo sąlygomis. Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujas paslaugas ar įrankius savo svetainėje (įskaitant naujus įrankius ir informacijos šaltinius). Tokioms naujoms prekėms ar paslaugoms taip pat galios šios Taisyklės ir sąlygos.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, prieinamose per mūsų svetainę, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių interneto svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes netikriname tų svetainių turinio ar jo tikslumo, taip pat negarantuojame ir neprisiimame atsakomybės dėl trečiųjų šalių pateikiamos medžiagos ar jų svetainių, kaip ir dėl bet kokios kitos trečiųjų šalių medžiagos, produktų ar paslaugų. Neatsakome už jokią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio įsigijimu, taip pat neatsakome už jokias transakcijas, atliktas per trečiųjų šalių svetaines. Prašome atidžiai perskaityti trečiųjų šalių pateikiamas sąlygas, nuostatus ir politikos pareiškimus ir įsitikinti, kad juos aiškiai supratote, prieš atlikdami bet kokias transakcijas. Visi skundai, prašymai, pastebėjimai ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produkcija, turi būti siunčiami tiesiai trečiajai šaliai.

 

VARTOTOJO KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITOS PASTABOS

Jei mūsų prašymu pateikiate mums tam tikrą informaciją (pvz.: konkurso dalyvio anketą), arba be mūsų prašymo pateikiate kūrybingas idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą (toliau visa tai vadinama “komentarais”) el. paštu, paštu ar kitais būdais, Jūs sutinkate, kad mes bet kada, be apribojimų galime visus Jūsų komentarus redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje medijoje. Mes neįsipareigojame ir neįsipareigosime (1) laikyti jokių komentarų konfidencialiais; (2) mokėti kompensacijų už jokius komentarus; (3) atsakinėti į komentarus. Mes galime, tačiau neįsipareigojame, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, pažeidžia įstatymus, yra įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus, nepriimtinas ar pažeidžiantis bet kurios šalies intelektualinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis trečiųjų šalių teisių į intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, prekės ženklus, privatumą, fizinio ar juridinio asmens nuosavybės teises. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis įstatymų, nebus šmeižikiški, juose nebus užgauliojančio ar nepadoraus turinio, virusų ar kenksmingo programinio kodo, kokiu nors būdu galinčio pakenkti ar sutrukdyti Paslaugų teikimui ar susijusioms svetainėms. Jūs negalite naudoti netikro el. pašto adreso, apsimesti tuo, kuo nesate ar kitaip klaidinti mus ar trečiuosius asmenis dėl savo komentaro kilmės. Jūs asmeniškai atsakote už savo komentarų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar trečiųjų šalių komentarus.

 

ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos, pateikiamos per mūsų el. parduotuvę, naudojimą reglamentuoja Privatumo politika. Perskaitykite mūsų Privatumo politiką.

 

KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKUMAI

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugose gali būti pateikiama informacija, kurioje pasitaiko korektūros klaidų, netikslumų ar trūkumų, kurie gali būti susiję su produkcijos aprašymu, kaina, akcijomis, pasiūlymais, prekių pristatymo kainomis, siuntimo laikotarpiu ir galimybėmis. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar trūkumus, ir pakeisti ar atnaujinti informaciją, arba atšaukti užsakymus bet kuriuo metu (net jei jūs jau išsiuntėte užsakymą) be išankstinio perspėjimo, jei bet kokia Paslaugos ar susijojusios svetainės informacija yra netiksli. Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar tikslinti Paslaugų ar susijusių svetainių informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant kainos informacija, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Joks konkretus Paslaugų pakeitimas, Paslaugų ar susijusios svetainės atnaujinimo data nereiškia, kad visa informacija, susijusi su Paslaugomis ar susijusiomis svetainėmis buvo pakeista ar atnaujinta.

 

NAUDOJIMO DRAUDIMAS

Be kitų draudimų, minimų šiose Paslaugų teikimo sąlygose, Jums draudžiama svetainę ir / ar joje pateikiamą turinį naudoti: (a) bet kokiam neteisėtam tikslui; (b) siekiant kitus įkalbėti atlikti ar dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje; (c) pažeidžiant bet kokius tarptautinius, valstybinius, savivaldos įstatymus, taisykles ar vietinius įsakymus; (d) kėsintis į arba pažeisti mūsų, ar kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teises; (e) siekiant priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pažeisti, apšmeižti, sumenkinti, bauginti ar diskriminuoti kitus asmenis dėl jų lyties, seksualinės orientacijos, religijos, kilmės, rasės, amžiaus ar negalios; (f) klaidingai ar neteisingai pateikiant informaciją; (g) įkeliant ar perduodant virusus ar kitos rūšies kenksmingą kodą, kuris bus ar gali būti panaudotas bet kokiu būdu paveikti Paslaugų teikimo ar bet kurios susijusios svetainės, svetainių ar interneto veiklą; (h) siekiant rinkti ir sekti asmeninius kitų asmenų duomenis; el. šlamštui siųsti, duomenims išvilioti (phishing), svetainės srautui nukreipti (pharm), pretekstingui (pretext), spaideringui (spider), ar svetainių nuskaitymui (crawl) ar skreipingui (scrape); (j) bet kokiam nepadoriam ar nemoraliam tikslui; (k) siekiant trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto apsaugą. Pasiliekame teisė panaikinti galimybę Jums naudotis Paslaugomis ar bet kuria susijusia svetaine, jei nesilaikysite šių draudimų.

 

GARANTIJŲ ATSISAKYMAS, ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Negarantuojame, neteigiame ir neužtikriname, kad Jūs galėsite naudotis mūsų paslaugomis nepertraukiamai, laiku ir be klaidų. Neužtikriname, kad naudojantis mūsų paslaugomis pasieksite tikslių ir patikimų rezultatų. Jūs sutinkate, kad kartais galime sustabdyti paslaugų teikimą neribotam laikui ar atšaukti paslaugų teikimą visai, apie tai Jūsų neinformuodami. Jūs aiškiai patvirtinate, kad už naudojimąsi paslaugomis, ar negebėjimą jomis naudotis atsakote asmeniškai patys. Visos paslaugos, kuriomis naudojatės mūsų svetainėje yra teikiamos tokios, “kokios yra”, be jokių pateiktų ar numanomų garantijų ar kitų sąlygų, įskaitant numanomas garantijas ar pardavimo sąlygas, kokybę, tinkamumą konkrečiam tikslui, patvarumą, pavadinimą ir nepažeidžiamumą, išskyrus atvejus, kai mes aiškiai tai pranešame, kad yra kitaip. Jokiu atveju UAB R-CENTRAS, mūsų vadovai, pareigūnai, darbuotojai, partneriai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų davėjai nebus atsakingi už susižeidimus, praradimą, pareiškimus ar jokius tiesioginius, netiesioginius, netyčinius, baudžiamuosius, ypatinguosius ar pasekmes turinčius bet kokios rūšies pažeidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, pajamas, santaupas, duomenis, atkūrimo išlaidas ar kitus panašius nuostolius, ar sutartyje numatytus civilinės teisės pažeidimus (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi bet kuria paslauga ar bet kokiu produktu, įsigytu naudojantis Paslaugomis, ar dėl bet kokio kito skundo, bet kokiu būdu susijusio su jūsų naudojamomis paslaugomis ar produktais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar trūkumus bet kuriame turinyje, ar dėl bet kokio praradimo, atsiradusio siunčiant, perduodant ar kitaip padarant prieinamą paslaugą ar produktą jums naudojantis paslaugomis, net jei buvote apie tai perspėti. Kadangi kai kurios valstijos ar regionai neleidžia atsisakyti ar atsiriboti nuo atsakomybės dėl tyčinių ar netyčinių nuostolių, tose valstijose ar regionuose mūsų atsakomybė bus apribota pagal maksimaliai leidžiamas apimtis, remiantis to regiono įstatymais.

 

NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir nekenkti UAB R-CENTRAS ir mūsų motininėms bei dukterinėms kompanijoms, partneriams, pareigūnams, vadovams, agentams, rangovams, licencijų davėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, praktikantams ir darbuotojams, iš jų nieko nereikalauti ir atlyginti nuostolius, įskaitant protingus mokesčius teisininkams, pareikštus dėl jūsų atliktų šių Paslaugų teikimo sąlygų, ar su jomis susijusių dokumentų pažeidimų, ar dėl jūsų padarytų bet kokių kitų įstatymų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimų.

 

NESUTAPIMAS SU ĮSTATYMAIS

Jei nustatoma, kad tam tikros šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatos prieštarauja galiojantiems įstatymams, yra negaliojančios ar neįvykdomos, tokių nuostatų vis tiek bus laikomasi, kiek tai leidžia taikomi įstatymai, o neįvykdoma nuostatų dalis bus laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų. Toks sprendimas neturės įtakos kitų nuostatų galiojimui ir vykdymui.

 

GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, atsiradę prieš nutraukimo datą išliks ir po šios sutarties nutraukimo dėl bet kokios priežasties. Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja iki ją nutrauksime mes arba Jūs. Jūs šią sutartį galite nutraukti bet kada, iš anksto pranešę, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba tiesiog nebesinaudodami mūsų svetaine. Jei, mūsų nuomone, jums nesilaikysite, ar mes įtarsime, kad nesilaikote bet kurios iš nuostatų, išdėstytų šiose Paslaugų teikimo sąlygose, mes galime nutraukti sutartį bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, ir visa atsakomybė dėl iki sutarties nutraukimo dienos nesumokėtų pinigų teks jums; ir / arba atitinkamai galime panaikinti Jūsų prieigą prie Paslaugų ar bet kurios jų dalies.

 

VISA SUTARTIS

Jei mes nesugebėsime vykdyti ar įgyvendinti kažkurios šių Paslaugų teikimo sąlygų teisės ar nuostatos, tai nereikš, kad tos teisės ar nuostatos yra atsisakyta. Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visa politika ar vykdymo taisyklės, kurias mes skelbiame šioje svetainėje, yra neatsiejamos sutarties dalys. Tai susitarimas tarp Jūsų ir mūsų, kuris reguliuoja Jūsų naudojimąsi Paslaugomis ir pakeičia visus ankstesnius žodinius ar rašytinius susitarimus, ryšius ir pasiūlymus tarp Jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, ankstesnes Paslaugų teikimo sąlygas). Bet kokios šių Paslaugų teikimo sąlygų interpretacijos dviprasmybės negali būti aiškinamos sąlygas rašiusios šalies nenaudai.

 

ĮSTATYMŲ GALIOJIMAS

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokie atskiri susitarimai, kuriais remiantis mes Jums teikiame Paslaugas, paremti ir vadovaujasi galiojančiais įstatymais.

 

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Naujausią paslaugų teikimo sąlygų redakciją bet kuriuo metu galite pasitikrinti šiame puslapyje. Pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti, atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, skelbiant pakeitimus ir atnaujinimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi už tai, kad periodiškai pasitikrintumėte, ar neatsirado kokių nors pasikeitimų. Jūs, naudodamiesi svetaine po sąlygų pakeitimo patvirtinate, kad sutinkate su naujausia paskelbta sąlygų redakcija.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl paslaugų teikimo sąlygų kreipkitės el. pašto adresu info@kepsnines.lt